به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :دیدار نوروزی مدیر عامل محترم شرکت شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه جناب مهندس صادقی زاده به همراه مهندس آقازاده سرپرست معاون امور شهری و منطقه ویژه با پرسنل آتش نشانی شهر صنعتی کاوه.در این مراسم ، پرسنل آتش نشانی شهرصنعتی کاوه اقدام به عملیات برپایی خودرو سنگین بالابر نمودند.تصاویر را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

19 فروردين 1398 - 12:39

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :در تاریخ 18-1-98 بدلیل بارندگی های اخیر آسفالت خیابان شهدای دوم دچار نشست مجدد زمین گردید فرونشست دریچه فاضلاب در خیابان شهدای دوم روبروی شرکت پرلیت وافتادن چرخ تریلر اسکانیا درون گودال که نیروهای آتش نشانی به محل مراجعه و اقدامات ایمنی و عملیاتی را اجرا کردند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

19 فروردين 1398 - 08:38

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :صبح امروز به اعلام خبر ورود یک حلقه مار به داخل خودروی نیسانی که در یک واحد صنعتی به سامانه 125.پرسنل نجات به محل اعزام و اقدام به گرفتن این جانور کرده و پس از ایمن سازی ، مار را به خارج از منطقه سکونت انسانها برده و در طبیعت رها سازی کردند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

19 فروردين 1398 - 04:21

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :شب گذشته 98/1/18 با اعلام خبری مبنی بر آتش سوزی فیلتر های هواکش در یک واحد صنعتی ، تیم اطفا ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی به محل اعزام و سریعا حریق به وجود آمده در قسمت فیلترهای این واحد صنعتی را اطفا نمودند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

18 فروردين 1398 - 07:04

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :در تاریخ 15-1-98 بدلیل بارندگی های اخیر آسفالت خیابان شهدای دوم دچار نشست مجدد زمین گردید که نیروهای آتش نشانی به محل مراجعه و اقدامات ایمنی و عملیاتی را اجرا کردند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 08:47

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :حضور پرسنل آتش نشان ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه در خیابان بیست و یکم جهت برقراری ایمنی و جلوگیری از حادثه در تخلیه چاهکهای عبور فاضلاب .تصاویر را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 08:22

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :روز گذشته98/1/12 به علت عدم کنترل خودرو وانت نیسان در محور قدیم تهران ساوه باعث واژگون شدن خودرو گشت.که با اطلاع افراد و خودرو های گذری به سامانه 125 ، تیمی از نیروهای نجات به محل حادثه اعزام شدند .در این حادثه راننده خودرو که مجروح گشته بود تحویل پرسنل اورژانس داده شد و نقطه حادثه ایمن سازی گردید.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 08:14

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :ساعت 3 بامداد برخورد یک دستگاه پراید با جدول به دلیل مشخص نبودن مسیر سیلابی مقابل ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه که با برقراری ایمنی و پوشش حادثه توسط شیفت c خطرات رفع گردید. ضمناً کلیه پرسنل شیفت ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه به حالت آماده باش در آمده و به برقراری ایمنی و بازدید های پیاپی مناطق حساس شهرصنعتی کاوه در برابر سیل و باران پرداختند .تصاویر این عملیات را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 08:07

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :با توجه به بارندگی های اخیر و با اعلام خبر مبنی بر آبگرفتگی منطقه ویژه اقتصادی کاوه ، پرسنل ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه سریعا به محل اعزام و اقدام به رفع آبگرفتگی محیط کردند. ضمناً کلیه پرسنل شیفت ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه به حالت آماده باش در آمده و به برقراری ایمنی و بازدید های پیاپی مناطق حساس شهرصنعتی کاوه در برابر سیل و باران پرداختند .تصاویر این عملیات را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 08:01

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :حضور معاونت محترم امور شهری مهندس آقازاده و آماده باش پرسنل آتش نشانی شهرصنعتی کاوه برای مقابله با سیلاب.تصاویر را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 07:51

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :با توجه به بارندگی های اخیر کلیه پرسنل شیفت ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه به برقراری ایمنی و بازدید های پیاپی مناطق حساس شهرصنعتی کاوه در برابر سیل و باران پرداختند و تمامی مسیرهایی که موجب آبگرفتگی شده بودند را بازگشایی کردند.تصاویر این عملیات را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 07:35

روز گذشته 98/1/15 با اعلام خبری مبنی بر آتش سوزی در یک واحد صنعتی ، تیم اطفا ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی به محل اعزام و سریعا حریق به وجود آمده در قسمت کمپرسور این واحد صنعتی را که بخاطر انفجار دچار حریق گردیده بود را اطفا نمودند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 04:11

شب گذشته 98/1/14 با اعلام خبری مبنی بر آتش سوزی در یک واحد صنعتی، تیم اطفا ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی به محل اعزام و سریعا حریق به وجود آمده در قسمت خط تولید این واحد صنعتی را اطفا نمودند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 04:05

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :حضور پرسنل آتش نشان ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه در روز طبیعت در مکان پارک جنگلی شهرصنعتی کاوه جهت برقراری ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی در تاریخ 13-1-98.تصاویر را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

16 فروردين 1398 - 03:48

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :با توجه به بارندگی های اخیر کلیه پرسنل شیفت ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه به حالت آماده باش در آمده و به برقراری ایمنی و بازدید های پیاپی مناطق حساس شهرصنعتی کاوه در برابر سیل و باران پرداختند .تصاویر این عملیات را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

15 فروردين 1398 - 19:21

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :شب گذشته8-1-98 به علت عدم کنترل خودرو سواری 206 توسط راننده در محور قدیم تهران ساوه باعث واژگون شدن خودرو گشت.که با اطلاع افراد و خودرو های گذری به سامانه 125 ، تیمی از نیروهای نجات به محل حادثه اعزام شدند .در این حادثه راننده خودرو که مجروح گشته بود تحویل پرسنل اورژانس داده شد و نقطه حادثه ایمن سازی گردید.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

15 فروردين 1398 - 19:02

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :در تاریخ8-1-98 تماسی از فردی با سامانه 125 و اعلام خبر رها سازی مواد شیمیایی در یکی از خیابانهای اصلی شهرصنعتی کاوه موجب شد تا تیم ایمنی و امداد آتش نشانی به محل اعزام شوند، با مراجعه به محل مشخص شد مورد حادثه حاوی نوعی کف مواد شوینده است که ابتدا محیط ایمن سازی گردید و با مراجعه به واحد صنعتی صورتجلسه و سپس اقدام به رفع این نوع مواد توسط پرسنل گردید .تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر در ادامه مطلب مشاهده کنید.

15 فروردين 1398 - 18:52

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :در تاریخ7-1-98 بدلیل بارندگی های اخیر آسفالت خیابان شهدای دوم دچار نشست زمین گردید که نیروهای عمرانی و آتش نشانی به محل مراجعه و اقدامات ایمنی و عملیاتی را اجرا کردند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

14 فروردين 1398 - 17:47

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :در تاریخ7-1-98 بدلیل بارندگی های اخیر آسفالت خیابان بیست و یکم دچار نشست زمین گردید که نیروهای عمرانی و آتش نشانی به محل مراجعه و اقدامات ایمنی و عملیاتی را اجرا کردند.تصاویر این حادثه را میتوانید با کلیک بر تیتر خبر مشاهده کنید.

14 فروردين 1398 - 17:35

به گزارش واحد خبری ایستگاه آتش نشانی شهر صنعتی کاوه :تلاش پرسنل خستگی ناپذیر اتش نشانی جهت جلوگیری از خسارت به هموطنان در جاده های خاکی حومه شهرصنعتی کاوه .مهار خطر و پیشگیری از بحران در خصوص ترمیم سیل بند جنوبی شهرصنعتی کاوه توسط تیم عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرصنعتی کاوه ، تیمهای عمرانی دفتر محلی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه و شهرداری ساوه  با نظارت مستقیم فرماندار شهرستان ساوه،نماینده مردم در مجلس ، جناب آقای مهندس آقازاده و شهردار ساوه بعد از ساعت ها تلاش در سحرگاه بامداد ششم فروردین.در این بحران آتش نشانی شهرصنعتی کاوه از تخریب جاده فرعی کنار ورودی اول شهرصنعتی به دلیل بارش های فراوان خبر داد و از شهروندان خواست در آن ساعت به هیچ عنوان از این مسیر تردد نکنند.

همچنین در این روز سایر پرسنل آتش نشانی به صورت آماده باش کامل به برقراری ایمنی و بازدید های پیاپی مناطق حساس شهرصنعتی کاوه در برابر سیل و باران پرداختند یکی دیگر از حوادث دیروز دوشنبه 5-1-98 تخلیه ابگرفتگی در شرکت گاز لوله بود.

تصویر ماهواره ای و سایر تصاویر از نقطه حادثه دیده را در ادامه مطلب ببینید.

06 فروردين 1398 - 10:40
صفحه9 از10

لینک ها

 

 

 

ارتباط با ما

استان مرکزی،ساوه،شهرصنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه،بلوار شهدا،میدان امیرکبیر،اداره ایمنی و آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

مسئول سایت ، پاسخگویی به سوالات و دریافت عکسهای خبری

(کارشناس حریق ،آتش نشان مهرداد شاهرخ) :
📞09999901250

m157s@yahoo.com

📡ما را روی گوگل مپ ببینید📡

 

Template Design:Dima Group